Νέο βιβλίο

Αγοράστε το νέο βιβλίο της Angie Loupeskou: το Κάρμα και οι προηγούμενες ζωές διασήμων προσωπικοτήτων.

Το κάρμα, δηλαδή οι πράξεις, τα έργα, είναι το καθοριστικό στοιχείο για την ανώτερη ή κατώτερη μορφή που θα πάρει η ψυχή κάθε φορά που ενσαρκώνεται. Εφόσον στη διάρκεια της επίγειας ζωής μας πράττουμε αγαθά έργα, η ψυχή μας ανταμείβεται με ανώτερες μορφές μετενσάρκωσης.

Μην φοβάστε τις δοκιµασίες της ζωής. Είναι το τίµηµα για να ανακαλύψετε τον ηµίθεο που κρύβετε µέσα σας και να προχωρήσετε µέχρι τις κορυφές του Ολύµπου!