Τι είναι υπνοθεραπεία;

ΥΠΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ύπνωση είναι κατάσταση κατά την οποία η συνείδηση παρουσιάζει απόκλιση. Γίνεται ευρύτερη από αυτήν της καθημερινότητας αλλά μειώνεται η οξύτητά της, γιατί συμμετέχει ενεργά το υποσυνείδητο. Αυτή είναι και μια βασική διαφορά της ύπνωσης από τον ύπνο, στον οποίο το υποσυνείδητο συμμετέχει παθητικά. Κατά τη διάρκεια της μπορούμε να διεισδύσουμε στο παρελθόν, στο μέλλον, σε εμπειρίες που έχουμε απωθήσει στο υποσυνείδητο ή που δεν τους δώσαμε συνειδητά την δέουσα προσοχή, να καταπολεμήσουμε τον σωματικό πόνο αλλά και να απαλείψουμε συναισθηματικά τραύματα. Το υποκείμενο συνεχίζει να σκέπτεται επιλεκτικά, σύμφωνα με όσα του υποβάλλει ο υπνωτιστής, ενώ συγχρόνως εμφανίζονται διάφορα ψυχοσωματικά φαινόμενα, τα οποία αποτελούν αντιδράσεις του υποκειμένου σε λεκτικά και εικονικά ερεθίσματα. Έτσι στον υπνωτιζόμενο παρατηρούνται αυξημένη ικανότητα μνήμης, υποβολής αλλά και υποσυνείδητων απαντήσεων.

Η τεχνική με την οποία το υποκείμενο οδηγείται σε καταστάσεις ύπνωσης, διακρίνεται σε δύο βασικές μορφές:
Α) στην ετεροϋπνωση, γνωστή επίσης και με τον όρο κλασσική ύπνωση, κατά την οποία συμμετέχουν ο υπνωτιστής και το υποκείμενο της ύπνωσης.
Β) στην αυτοϋπνωση, όταν ένα μόνο άτομο αυθυποβάλλεται χωρίς την μεσολάβηση κάποιου άλλου.

1. Μέσω της μεθόδου της ύπνωσης μπορούμε να καταπολεμήσουμε:
2. Αρθριτικούς πόνους
3. Προβλήματα βάρους και μεταβολισμού
4. Αποβολή ερωτικού άγχους
5. Καταπολέμηση του άγχους της καθημερινότητας
6. Ανάκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησης
7. Αύξηση της ενεργητικότητας
8. Απεξάρτηση από το τσιγάρο
9. Θεραπεία αλκοολισμού
10. Λύση στο πρόβλημα της αϋπνίας
11. Ψυχολογική απεξάρτηση από τα ναρκωτικά
12. Απώθηση του άγχους του τοκετού
13. Απαλλαγή από τους πονοκεφάλους
14. Αύξηση της προσωπικής ακτινοβολίας και ομορφιάς
15. Αύξηση της δυνατότητας εκμάθησης